Pencere Isıl Performans Değeri Hesaplaması (Uf, Uw)

Pencerelerin Uf değerleri (çerçevenin ısı iletim katsayısı) bilgisayarda, EN ISO 10077-2’ye göre hesaplama yapan simülasyon programlarıyla hesaplanabilir. Bu sayfada bu programları bulabilirsiniz.

Uf ve Uw

Uf, yani çerçevenin ısı iletim katsayısı bilindiğinde, pencerenin toplam ısı iletim katsayısı (Uw) şu şekilde bulunur: Bakınız: pencerelerde ısı iletim katsayısı hesabı

Metal pencere ve cephe sistemi tasarlayan profil ve/veya sistem üreticisi firmalar ısı yalıtımı sağlamak amacıyla sistemlerinde termal bölümleme sağlayan plastikler kullanırlar.

Isı yalıtım hesaplama programları

Kapı, pencere ve panjurların ısıl (termal) performansının hesaplanması için pencere ve cephe sistemi üreticisi firmalar özel bilgisayar yazılımları kullanırlar. Bu yazılımlar EN ISO 10077-2 standardı uyarınca bir pencere yada cephe kesidinin ısıl performansını hesaplamada büyük kolaylık sağlarlar. Bu yazılımlar:

WinIso 2D

flixo

ilginizi çekebilir: giydirme cephelerde ısıl performans hesaplaması

İlgili standartlar:

TS EN ISO 10077-2
Kapılar, pencereler ve panjurların ısıl performansı – Isıl iletimin hesaplanması – Bölüm 2: Kasalar için sayısal metot

TS EN ISO 10077-1
Pencere, kapı ve pancurların ısıl performansı – Isı iletiminin hesaplanması – Bölüm 1: Basitleştirilmiş metot