Pencere Enerji Sınıfı Derecelendirme

Pencere enerji sınıfı derecelendirme etiketleri dünyada İngiltere, Amerika başta olmak üzere itibar gören, sağlam temeller üzerine oturmuş bir konu. Türkiye’de de bu yönde çalışmalar var ancak bu işin farklı ayakları var ve hepsi birlikte gelişme göstermek zorunda. Öncelikle devletin özendirici yada tam tersi zorlayıcı tedbirleri gerekiyor. Pencere, cam ve profil üreticisi firmaların bu konuda farkındalık yaratmada destek olmaları ve kullanıcıların da bilinçlenmesi gerekiyor.

Pencere enerji değerlendirmesinde dikkate alınan faktörler neler?

Pencere enerji sınıfı değerlendirme konusunda pencerenin ısı iletim katsayısı önemli bir etken ancak tek başına yeterli değil. Neden böyle olduğunu öğrendik. (bkz: pencerelerde enerji dengesi)

Pencere enerji derecelendirmesi neden gerekiyor?

Tüketicilerin kararlarını ilk yatırım maliyeti en ucuz olandan enerji optimum olan, aynı zamanda daha fazla konfor ve ekonomi sağlayan seviyeye çekmek için gerekiyor. Böylece çok kısa bir sürede tüketiciler kazançlı çıkarken ülke ekonomisi ve çevre açısından büyük avantajları olacaktır.

Pencere enerji derecelendirmesinin sağlayacağı faydalar nelerdir?

Pencere enerji derecelendirmesi etiketi ile pencere seçiminde yaratılacak bilinç, pencerelerden enerji kayıplarımızın toplam ithalatımızın yaklaşık %2’si olduğu düşünüldüğünde ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Yine bu etiketin yaratacağı tüketici yönelimiyle CO2 salınımı konusunda da kaydededeceğimiz ilerlemeye ihtiyacımız olduğu kesin.

Ülkelere göre pencere enerji derecelendirmesi

Amerika

NFRC pencere değerlendirme etiketi

NFRC pencere değerlendirme etiketi

Amerika’da ise Milli Pencere Derecelendirme Konseyi (NFRC: National Fenestration Rating Council) kendi adını taşıyan bir etiket ile pencerelerin U değeri, güneş ısı kazanç oranı, günışığ geçirgenliği gibi değerleri belirliyor. Sınıflandırıyor demiyorum çünkü linear bir seçim bandı söz konusu değil. NFRC kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu.

NFRC aynı zamanda test standartlarını da belirliyor:
NFRC 100 termal iletim değerinin, NFRC 200 ise Güneş Isısı Kazanç Oranı ve Günışığı geçirgenliği değerlerinin testlerini tanımlıyor.

NFRC’de değerlendirmesi olan kriterler şunlar:

Termal İletim Katsayısı (Uw değeri)
Güneş Isı Kazanç Oranı (g değeri)
Günışığı Geçirgenlik
Hava Kaçağı

Amerika’da NFRC etiketinden bağımsız değil, o etiketteki verilerin değerlendirilmesiyle pencerelere verilen başka bir etiket var ki bu da: Energy Star. Bu etikete sahip bir pencere şunu demiş oluyor:

  • Energy Star partneri bir üretici tarafından üretildi
  • NFRC tarafından bağımsız olarak test edildi, sertifikalandırıldı ve doğrulandı
  • NFRC sonuçları, zorlu Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı kriterlerini karşıladı

NFRC bir karne niteliğinde ve pencerenin iyi yada kötü olduğuna dair bir sonuca varmıyor. Energy Star etiketi bu yorumu da yapıyor. Ancak biz etiketleri incelerken İngiltere’deki WER’i Amerika’daki NFRC ile yanyana değerlendirebiliriz. Energy Star daha farklı bir konu.

İngiltere

İngiliz Pencere Değerlendirme Konseyi (BFRC: British Fenestration Ratings Council)
tarafından tasarlanan  Pencere Enerji Değerlendirmesi (WER: The Window Energy Ratings) İngiltere’de uzun zamandır kullanılmakta

Cam ve Camlama Federasyonu (GGF: Glass Glazing Federation) 2005’de BFRC’yi aldıktan sonra WER etiketinin yayılmasında önemli rol oynadı.

WER Pencere Enerji Değerlendirme Etiketi

WER Pencere Enerji Değerlendirme Etiketi

WER etiketinde

Uw: pencerenin termal iletim katsayısı
g: solar faktör, güneş ısı kazanç oranı
L: hava sızması sonucu ısı kaybı, hava kaçağı

değerleri ile bu değerlerin birlikte dikkate alındığı A-G arasında bir değerlendirme de bulunuyor. Ancak bu sınıflandırmada (A-G arasında olan) solar faktörün çok olması pozitif etki ediyor.  Yani A sınıfı bir pencerede güneş ısısının içeri girişine izin veriliyor. Bu da eğer pencere yazın çok ısınan bir konumdaysa, bu sınıflandırmanın yanlış yönlendirebileceği anlamına geliyor. Tabi bu sınıfılandırmanın İngiltere’de kullanıldığını hatırlayalım.

Avrupa

Pencere enerji etiketi konusunda yapılan çalışmaların en yenisi Şişecam’ın da dahil olduğu en büyük cam üreticilerini barındıran Avrupa Cam Meslek Odası (Glass For Europe) tarafından başlatılan #Label4Windows kampanyası ve http://windowenergylabel.eu/ internet sitesi.

Glass For Europe üyesi 4 üretici:
AGC Glass Europe, NSG Group, Saint-Gobain Glass ve Şişecam -Trakya Cam
Avrupa düz cam üretiminin %90’ını oluşturuyorlar.

Saptamaları şu şekilde:

  • Avrupa’da 2030 yılına kadar 1 milyar yeni pencere satılacağı öngörülüyor
  • Pencerelerin %85 ‘i iyi bir termal yalıtıma sahip değil ve geliştirilmesi gerekiyor
  • Sadece camlardaki gelişme bile bugün ısı yalıtımında 5 ile 8 kat arasında iyileşmeye olanak veriyor

Önerdikleri enerji etiketinde öne çıkan fikirler:

  • Etikette ısıtma ve soğutma için farklı derecelendirmeler vermek yerine sezondan bağımsız olarak tek bir denge performansı belirtilmeli. Pencerelerimiz sezonluk olmadığına göre seçimimizde de 2 faktörü birlikte gözetmeliyiz. Kışın sıcağın dışarı kaçmasını istemiyorken ilaveten solar enerjiden de maksimum fayda elde etmek isteriz. Yazın ise içerisinin ısınmaması için solar kazancın az olmasını isteriz. Cam seçiminde de bu yüzden 2 mevsimdeki konfor birlikte düşünülerek hareket edilmeli. Buna “enerji dengesi” diyebiliriz.
  • A-G arasında bir derecelendirme ile enerji verimliliği ifade edilirken bunun yanında yaz konforu, günışığı geçirgenliği, akustik gibi kriterler için de değerlendirmeler yer almalı.
  • Etikette A ve G arasında yer alan enerji verimliliği derecesi Avrupa’nın farklı bölgeleri için ayrı ayrı etiketin üzerinde bulunmalı

Türkiye’de pencere enerji değerlendirmesi konusunda neler yapılmaktadır?

ÇEDSAD derneği başkanı Sayın Neşe Güneş’in çabaları ile PSDK (Pencere Enerji Sınıfı Derecelendirme Kurulu), PSDK Enerji Etiketi ‘nin yaygınlaştırılmaya çalışmaktadır.

Ülkenin cam üretimi ve gerek pvc-u gerek ise alüminyum pencere sistemleri üretme kapasitesi, tecrübesi ve kalitesi düşünüldüğünde, tüketicilerin bilinçlenmemesinden kaynaklı enerji, konfor, çevre açısından ve orta vadede maddi bakımdan hiç de rasyonel olmayan ürünlerin halen kullanılıyor olması ülke adına çok üzücü bir durumdur.