Isının Yayılma Yolları

Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle geçen enerjidir. Isının bir maddeden diğerine aktarılması 3 farklı yolla gerçekleşir.

  • iletim (kondüksiyon, ingilizce: conduction)
  • ışınım (ışıma, radyasyon, ingilizce: radiation)
  • taşınım (taşıma, konveksiyon, ingilizce: convection)

olarak 3 çeşittir.

ısının yayılma yolları

İletim

Madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı aktarımı daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir.

Işınım

Fotonlar (elektromanyetik ışınım) yolu ile olan ısı aktarımıdır. Maddeye ihtiyaç duyulmaz. Güneş dünyamızı bu şekilde ısıtır. Kızılötesi ısıtıcılar da bu şekilde çalışır.

Taşınım

Isının sıvılar ve gazlar içinde taşınımını esas alır.

 

Isının yayılma yolları göz önüne alındığında alüminyum pencere çerçevelerinde ısı yalıtımı nasıl iyileştirilebilir?