Pasif Ev Pencereleri

Pasif ev penceresi bir pencere tipi değildir. Pasif ev penceresi terimi, pencerenin ısı yalıtım özellikleriyle ilgilidir. Pasif ev standardına sahip bir pencere, özellikle yüksek ısı yalıtım değeri sunar. İsterseniz önce ilgili sayfadan “pasif ev nedir?” sorusuna cevap bulun: pasif ev Isı aktarım katsayısı Uw, Avrupa standardına uymalı ve 0.8 W/m²K’ye eşit veya daha düşük olmalıdır. Bu nedenle, 0.8 W/m²K değerine eşit veya daha düşük bir Uw-değeri olan her pencere pasif bir ev penceresidir ve pasif evlere kurulum için uygundur ve ilgili programlar aracılığıyla destek almaya uygundur. Pasif Ev pencereleri için sertifika alınabilmektedir ve sertifikalı birçok pencere sistemi bulunmaktadır. Ancak birçok Pasif Ev projesinde Pasif Ev sertifikalı pencere kullanımı bir önşart değildir ve Uw değerinin 0.8 W/m²K veya daha düşük olması yeterlidir.

Pasif ev pencereleri sadece pasif evlere kurulumla sınırlı değildir. Pasif ev standardına uyan pencereler, eski binalarda olduğu kadar yeni binalarda da yenileme projelerinde kullanılabilir. Pasif ev pencereleri yaşam konforunu arttırır ve ısıtma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olur!

Pasif ev penceresinin olağanüstü ısı yalıtım özelliklerini, her şeyden önce, üçlü camlarla kombine edilmiş çok yüksek kaliteli çerçeve teknolojisine borçluyuz. Pencerenin toplam U değeri (Uw), çerçevenin U değerinin (Uf), camın U değerinin (Ug) ve cam ara boşluk çıtasının psi değerinin bir fonksiyonudur.

Pasif ev pencereleri ayrıca güneş enerjisi iletimi konusunda da seçicidir. Soğuk iklimlerde solar kazançlardan mümkün olduğunca çok faydalanılmak istenir. Sıcak iklimlerde (soğutma masrafı doğan durumlarda) tersi de olabilir. Isıtma baskın ihtiyacın olduğu durumlarda güneş ısısından azami faydalanılmak istenilir. Böylece binanın enerji dengesi arttırılabilir ve yıllık enerji ihtiyacı azalır. Dolayısıyla, yaşam konforuyla ilgili tüm avantajların yanı sıra, pasif ev pencereleri, enerji ve ısıtma maliyetlerini düşürmek için özellikle uygundur. Bu avantajlarla birlikte hem yeni binalar hem de yenilenen binalar için müteahhitlere ve ev sahiplerine açık bir avantaj sunuluyor.

Pasif Ev pencereleri hangi faydaları sağlar?

  • Yüksek seviyede konfor – pencerenin yakınında soğuk gelen yer yok
  • Pencerenin yakınında farklı sıcaklık katmanlarının neden olduğu doğal hava akımı yok.
  • Pasif bir ev penceresinin iç yüzey sıcaklığı, kışın bile olsa 17°C’nin altına düşmez.
  • Çok iyi yalıtım özelliklerinin bir sonucu olarak pencere yakınlarında radyatörlerin kurulması gerekmemektedir. Bu, evinizi tasarlarken ve döşerken ek bir özgürlük sağlar.
  • Pasif bir ev için yapılacak masraflar günümüzde çok değil ve amortisman, yüksek düzeyde enerji verimliliği nedeniyle hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Pasif ev pencereleri açılabilir mi?¹

Pasif evlerle ilgili en yaygın efsanelerden biri Pasif Ev binalarında pencerelerin açılamadığıdır. Açılır pencereler ısı yalıtımına zarar verir mi? Enerji verimliliği açısından açılır pencereler olması istenmez mi? Bu tamamen yanlıştır. Aslında pencerelerin açılabilir olması son derece önemlidir.

Neden açılır pencerelere ihtiyacımız olduğunu 6 maddede şöyle açıklayabiliriz:

Binanızı soğutmanın ucuz ve kolay yoludur

açılır pencere ile çapraz havalandırma sağlanır Fotoğraf: passivehouse-international.org

Sıcak dönemlerde pencerelerinizi açmak, binanızı soğutmanın en kolay, en ucuz ve en etkili yoludur. Karşı yönlerde açılan pencereler doğal esinti (çapraz havalandırma) sağlar ve bu en etkin çözümdür (en azından gecelerin nispeten soğuk olduğu iklimlerde)

Pasif Ev havalandırma sistemlerinin sağladığı standart hava değişimi genelde çapraz havalandırmaya göre çok düşüktür. Soğutma etkisi ise fanlardan verilen ilave ısı sebebi ile daha da düşmektedir. Havalandırma sistemlerinin çok sıcak (yada çok soğuk) dönemlerde hava değişim oranları, havanın çok nemli yada çok kuru olmasını engelleyecek kadar yüksek olmayabilir. Daha yüksek hava değişim oranlarına olanak verecek tamamen farklı havalandırma sistemlerine ihtiyaç doğabilir. Böyle sistemler mevcut sistemlerden çok daha pahalı ve daha az verimli olur. Diğer taraftan pencerenizi açarak büyük hacimlerde hava sağlanması oldukça ucuzdur.

Dış dünyayla bağlantı

Pencereler dış dünyayla bağlantınızdır. Sabah kuşların cıvıltılarını duymanıza, çocukları bahçeden çağırmanıza izin verir. Bundan dolayı hane kullanıcıları açılabilen pencereler olmasını ve açıp açmama özgürlüğüne sahip olmayı tercih ederler.

Daha kolay temizleme imkanı*

Sabit pencereleri temizlemek, açılabilen ve içeriden temizlenebilen pencereleri temizlemekten çok daha zordur. Avrupa’da birçok pencere çift eksenli pencere olup dış yüzeyin kolayca temizlenebilmesine olanak verir. Eğer bir bina genelde içe açılır pencerelere sahipse bu sürdürme maliyetlerini de düşürür.

*Pencerelerin içe açılabildiğini varsayarsak. Dışa açılan pencereler zor temizlenir.

Kullanıcı davranışı riski az

Pratik gözlemler sonucunda görülmüştür ki Pasif Ev binalarda, kullanıcıların pencerelerini açık bırakmalarından dolayı hanelerin çok sıcak olması yada daha fazla ısı enerjisine gereksinim duyulması riski düşüktür. Kullanıcı hatalarının problem çıkaracağından korkmaya gerek yoktur. Kışın  bütün gece vasistas olarak açık kalan yatak odası pencereleri bile sadece ısıtma masraflarının biraz artmasına sebep olmaktadır.

Soğukta da pencerelerinizi açabilirsiniz

Soğuk havalarda bile pencereyi açabilmek ve içeri taze hava girişine izin vermek hoş olabilir. Örneğin kalabalık bir toplantı yada parti olduğunda ihtiyaç duyabilirsiniz.

Açılır pencere hayat kurtarabilir

Son ama önemsiz olmayan bir avantaj ise acil bir durumda kaçış  imkanı sağlamasıdır.

Pasif Ev için alüminyum pencere sistemleri

Pasif Ev için alüminyum pencere sistemleri bakıyorsanız bu konudaki en iyi kaynak pasif evlerde kullanılabilecek materyaller veritabanı olacaktır. Aşağıda ilgili bağlantıya gidip alüminyum olarak filtreleme yaptığınızda pasif şartlarına uygun alüminyum pencere sistemlerini görüntüleyebilirsiniz.

https://database.passivehouse.com/en/components/list/window

¹ International Passive House Association tarafından yayınlanan resmi blog makalesi tercüme edilerek yazılmıştır: https://blog.passivehouse-international.org/6-reasons-why-you-need-windows-that-open/