winisoWinIso2D yazılımı, EN ISO 10077-2 uyarınca cephelerin ve pencerelerin termal performans simülasyonu ve optimizasyonu için kullanılır.

Pencere profilleri gibi karmaşık kesitlerde ısı kaybı kalem kağıt kullanarak hesaplanamayacak kadar karmaşıktır. WinIso2D yazılımı bu nedenle büyük kolaylık sağlar.

Isı kaybı hesabı yapılacak kesitin çizimi DXF dosyası olarak bir CAD programından WinIso programına aktarılır. Daha sonra sınırları DXF dosyasında belirlenmiş her bir yüzeyin hangi materyali temsil ettiği WinIso yazılımında bulunan materyaller kütüphanesi kullanılarak seçilir. İstendiğinde bu kütüphaneye yeni materyaller de eklenebilir. Bütün materyallerin tanımlanmasının ardından sınır koşulları da belirlenerek hesaplama adımına geçilebilir.

Program hesaplamayı bir tuşla hızlıca yapar ve size izotermal çizgileri, ısı geçişleri, U ve Uf değeri gibi bir çok değerli bilgiyi sunar.

WinIso programında nem akışının difüzyonunu simüle etmek ve görülebilecek olası yoğuşma
Termal özelliklerin yanında nem akışının yayılmasını ve muhtemelen görünebilecek yoğuşma suyunu simüle etmek de WinIso yazılımı ile mümkündür.

WinIso2D Professional yapısal hasarları önlemenize yardımcı olmak için iki boyutlu ısı ve nem akışını simüle etmenizi sağlayan yüksek performanslı bir simülasyon programıdır.

İzotermal hesaplamaları

 • CAD verilerinin DXF dönüştürücü aracılığı ile kolay transferi
 • EN ISO 10077-2 uyarınca pencere ve cephelerin Uf değerleri
 • EN ISO 10211 ve EN ISO 10077-2 uyarınca ısı köprülerinin ve yalıtımlı cam çıtalarının Psi-değerleri
 • EN 673 uyarınca yalıtımlı camların Ug değerleri
 • EN ISO 6946 uyarınca U değerleri
 • DIN 4108-2 uyarınca izotermlerin, yüzey sıcaklıklarının ve sıcaklık faktörlerinin hesaplanması, dizaynın her noktasında sıcaklıklar
 • Bileşenlerin fiziksel özellikleri planlama aşamasında belirlenebildiğinden daha kısa geliştirme süreleri
 • Serbestçe malzeme tanımlanabilmesi ile karmaşık kesitlerin hesaplanabilmesi
 • Mevcut Avrupa standartlarına dayalı kapsamlı malzeme veritabanı
 • Çoğu profil üreticisi ve ift Rosenheim tarafından kullanılan sahada test edilmiş hesaplama algoritmaları
 • Diller: Almanca, İngilizce, Fransızca, Flemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Macarca

Daha fazla bilgi için:
info@sommer-informatik.de