Alüminyum alaşımlarda ısıl işlem

Alüminyum alaşımlar üzerinde farklı ısıl işlemler uygulanabilir. Alüminyum alaşımlarda ısıl işlem çeşitleri şunlardır:

O: Tavlanmış, F : Üretildiği gibi, H: Sertleştirilmiş, T: Isıl işleme tabi tutulmuş

T1: Sıcak şekillendirme işleminden sonra soğutulmuş ve tabii yaşlanmaya bırakılmış.
T2: Sıcak şekillendirme işleminden sonra soğutulmuş, soğuk şekillendirilmiş ve tabii yaşlanmaya bırakılmış.
T3: Çözeltiye alma işlemi yapılmış, soğuk şekillendirilmiş ve tabii yaşlanmaya bırakılmış.
T4: Çözeltiye alma işlemi yapılmış ve tabii yaşlanmaya bırakılmış.
T5: Sıcak şekillendirme işleminden sonra soğutulmuş ve suni yaşlandırma yapılmış.
T6: Çözeltiye alma işlemi yapılmış ve suni yaşlandırma yapılmış.
T7: Çözeltiye alma işlemi yapılmış ve aşırı yaşlandırma yapılmış.
T8: Çözeltiye alma işlemi yapılmış, soğuk şekillendirilmiş ve suni yaşlandırma yapılmış.
T9: Çözeltiye alma işlemi yapılmış, suni yaşlandırma yapılmış ve soğuk şekillendirilmiş.
T10: Sıcak şekillendirme işleminden sonra soğutulmuş, soğuk şekillendirilmiş ve suni yaşlandırma yapılmış

Uygulanan ısıl işlem Tx (T1, T2 vb.) sembolleri ile alaşım numarasının yanına yazılarak malzemeyi tanımlamada kullanılır.

Alüminyum alaşımının oda sıcaklığuında bekletilmesiyle, katı çözelti içindeki alaşım elemanlarının çözeltiden ayrılıp çökelerek sertleşmesi ile madde sertliğinin artmasına doğal yaşlandırma denir.

Alüminyum pencere ve cephe sistemlerinde kullanılan alüminyum profillerin ekstrüzyon işlemi sonrasında profiller termik (ısıl işlem) fırınlarında 180C’de 5 saat bekletilirler. Bu işleme yapay yaşlandırma denir. Bu şekilde doğal yaşlandırmayla elde edilemeyecek kadar yüksek sertlik değerlerine ulaşılabilir.

ilgili standard:

TS EN 515
Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Biçimlenebilir mamüllerin temper kısa gösterilişleri