Giydirme Cephe

Giydirme cephe tanımı TS EN 13830 standardında şu şekilde yapılmıştır: “Genellikle birbirlerine bağlanmış ve binanın taşıyıcı yapısına ankrajla tutturulmuş ve bir hacmin etrafını çepeçevre saran, hafif, sürekli, kendi başına veya bina ile birlikte bir dış duvarın tüm fonksiyonlarını yerine getirirken yapının yük taşıma özelliklerinin hiçbirine sahip olmayan bir örtü oluşturan yatay ve düşey yapı elemanlarının tümüne giydirme cephe denir.” 

Cephe, TDK’da “Bir şeyin veya yapının ön tarafta bulunan bölümü” olarak tanımlansa da cephe kavramı binalarda, binaların dış ortamla iç ortam arasındaki geçişi sağlayan toprak üstü yüzeyini; toprak üstü dış duvar, pencere, kapı sistemlerini, balkon ve parapet duvarlarını tanımlamada kullanılır. 

Bina kabuğu kavramı ise bina iç ortamını hem toprak altı hem de toprak üstü dış ortamdan ayıran yapı elemanlarının bütününe verilen addır. Bina kabuğu toprak altı ve toprak üstündeki dış duvar sistemini, pencere, kapı ve çatı sistemleri ile bodrum kat döşemelerini kapsar. Bu sayfalarda ise kısaca giydirme cephe dediğimiz kavram konu alınıyor.

Cephe başlığı altında aşağıdaki yazılar ilginizi çekebilir:

Cephe: Dancing House - Prag Fotoğraf: Oğuz Han Erol

Cephe: Dancing House – Prag
Fotoğraf: Oğuz Han Erol

Ürünler:

Ürünlerinize yer verebileceğimiz alan