Lambda (λ): Termal İletkenlik Değeri
lambda termal iletkenlik

Termal iletkenlik yada ısıl iletkenlik değeri olarak da adlandırılan lambda (λ) değeri, bir malzemenin ısıyı ne kadar iyi ilettiğini gösterir.

lambda (λ), bir duvarın 1 m² ‘lik ve aralarında 1 m olan 2 zıt yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı 1 K’ye eşit olduğunda duvardan geçen ısı miktarını (W) tanımlar. λ= W / m.K

Farklı malzemelerin lambda değerlerine ulaşmak için tıklayınız.

Pencerelerdeki ısı iletimini hesaplamak ve pencerelerdeki ısı yalıtımını iyileştirme söz konusu olduğunda bilgisayar programlarına başvurulur. Bu programlar hesaplamalarını standartlarda farklı materyaller için tanımlanmış termal iletkenlik / lambda (λ) değerlerini göz önünde tutarak yaparlar. Dolayısı ile materyallerin lambda değerlerinin mümkün ise düşürülebilmesi sistemin ısı yalıtım değerini de olumlu yönde etkiler.

ISO ve CEN standartlarına göre ısıl iletkenlik katsayısı (λ) 0,65 W/(m.K) değerinden düşük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır.

Termal iletkenlik değeri (λ) ile termal geçirgenlik katsayısı U’yu karıştırmamalıyız:
λ değeri materyale özgüdür ve materyalin üzerinden iletim ile olan ısı geçişini verir
U değeri ise ısının yayılma yollarının tümüyle (iletim, taşınım ve ışınım) geçen ısıyı ifade eder

ingilizcelerini karşılaştıracak olursak:
lambda (λ): thermal conductivity
U: thermal transmittance

Okuyun: ısı geçirgenlik katsayısı (U)