Cam ara boşluk çıtası

Çift camlı yada üç camlı yalıtım camı ünitelerinde camlar arası mesafeyi belirleyen kenar çıtalarına cam ara boşluk çıtası yada yaygın söylenişi ile ısıcam çıtası denir. Cam ara boşluk çıtaları yalıtım açısından ikiye ayrılır:

Cam ara boşluk çıtası hakkındaki sorularınızı sayfanın altındaki yorum bölümünü kullanarak iletebilirsiniz.

cam ara boşluk çıtası

Yalıtım camı üniteleri nasıl yapılır ve ara boşluk çıtalarına neden ihtiyaç vardır

Yalıtım camı ünitesi, münferit iki veya üç cam panelin kenarlarından ara boşluk çıtası ile belirli bir mesafede tutulması ve tek bir yalıtım camı ünitesine dönüştürülmesi ile oluşturulur. Dolayısıyla kenarlar hariç ısının aktarılmasının büyük ölçüde önüne geçilir. Bu temel prensibin üstüne günümüz yalıtım camı, spektral seçici ısı ve güneş kontrollü Solar Low-E kaplamalar ile görünür ışığı istenilen seviyede tutarken ısı kayıplarını oldukça azaltır. Hatta daha iyi bir ısı yalıtımı için cam paneller arasındaki boşluk soy gaz ile doldurulur. Camın uzun vadede işlevini görebilmesi için cam panellerin kenar birleşiminin sızdırmazlığının çok iyi olması gerekir. Ara boşluk çıtası, cam panelleri bir arada tutmanın ve aralarındaki mesafeyi belirlemenin yanında, çepeçevre bütil birincil elastik dolgu ve ikincil elastik dolgudan oluşan bir kombinasyonla dışarıya karşı güvenilir bir sızdırmazlık da sağlar ve bu sayede cam boşluğundan içeri nem girişine ve dışarı gaz kaçışına engel olur. Bunların yanında yalıtım camı üzerine etki eden iklim yükleri camın tüm ömrü boyunca kenar birleşimine baskı yapar ve kenar birleşimleri bu baskıya uzun süreler dayanmak zorundadırlar. Ara boşluk çıtası tüm bu sorumluluklarını yerine getirirken, cam ve çerçeve arasındaki geçiş bölgesinde, yani cam kenarlarında, ısı yalıtımını olumsuz yönde etkiler. Soğuk kenar tip dediğimiz alüminyum ara boşluk çıtası cam kenarları boyunca ısı kaçışına cömertçe izin verir. Bu sebeple sıcak kenar “warm edge” ara boşluk çıtalarına gerek olmuştur.

Soğuk kenar, pencerenin Uw değerinin yükselmesine neden olur

cam ara boşluk çıtası olarak sıcak kenar cam çıtası kullanımı tavsiye edilir

Geleneksel cam ara boşluk çıtaları alüminyumdan imal edilir ve “soğuk kenar” olarak adlandırılır. Bu malzemenin dezavantajı yüksek ısı iletkenliğidir. Alüminyum cam ara boşluk çıtası, yalıtım camı kenar birleşimine monte edildiğinde iç ve dış camlar arasında termal açıdan yüksek iletkenlikte bağlantı oluşmasına ve böylece pencere ve cephelerde doğrusal ısı köprüleri oluşmasına neden olur. Camın kenarı boyunca değerli ısı enerjisi dışa iletilir. Oda tarafındaki cam kenarı soğur. Cam kenarında yoğuşmuş su birikir, bu da küf oluşumuna neden olabilir. Özelikle ahşap malzemede yoğuşan su, uzun vadede çerçeve konstrüksiyonuna zarar gelebilir.

Diğer taraftan, klimalı binalarda yalıtım camı ünitelerindeki geleneksel (ör. Alüminyum) ara boşluk çıtaları soğutma için olan enerji tüketimini arttırır. Dahası, alüminyumun yüksek iletim kapasitesi pencerenin termal iletim katsayısını (Uw: çerçevenin Uf, camın Ug ve Psi değerlerine bağlıdır) arttırır. Bu sebeple cam optimal olarak yalıtılmaz. Bu da enerji masraflarını arttırır ve binanın enerji ayakizine olumsuz etki eder.

Bunların hepsini engellemek için sıcak kenar (warm edge) cam ara boşluk çıtası doğru çözümdür.

cam ara boşluk çıtanız sıcak kenar cam çıtası olsun

Alüminyum cam ara boşluk çıtalı kenar birleşiminde yüksek ısı kaybı

Sıcak kenar cam ara boşluk çıtalı kenar birleşiminde termal bölümleme sayesinde düşük ısı kaybı