Pencere

16. yüzyılda eğer şanslı bir aristokrat iseniz camı olan bir pencereniz olabilirdi. Bugün ise pencereler bir binanın en karmaşık elemanlarından biri olarak bizi birçok seçim yapmak durumunda bırakıyor. Pencereleri kullanılan materyale göre sıralayacak olursak; Alüminyum Pencere – Vinil (PVC-u) PencereAhşap PencereAhşap alüminyum kompozit pencere olarak ayırabiliriz.

Başlıca seçim kriterlerinden biri de vasistas, sürme, kaldır sür vb. çok çeşitli açılım tipleridir. (bkz: Pencere açılım seçenekleri)

Günümüzde pencere seçerken ışığı geçirirken ısıyı geçirmemesini, hırsızlığa karşı direnç sınıflandırmasının yüksek olmasını, rüzgar geçirimsizliğinin, su sızdırmazlığının test edilmiş olmasını isteyebiliyoruz. En uygun pencereyi seçmek için bu kriterleri bilelim. (bkz: Pencere performans kriterleri)

Enerji verimliliği

Enerji verimli pencere seçiminde pencerelerde enerji dengesi gözetilmelidir. Buna göre her zaman pencere ısı iletim katsayısı düşük olan pencereler kullanılmalı ve mevsime göre de güneş ısı kazancı az yada çok olması tercih edilmelidir. Pencere ısı iletim katsayısı, ısı yalıtımına etki eden 3 unsuru ortaya koyar; çerçevenin ısı iletim katsayısı, camın ısı iletim katsayısı ve yalıtım camı çıtasının psi değeri

Isı iletim katsayısı

Çerçevenin ısı iletim katsayısı

Alüminyum pencere kullanılıyor ise alüminyum çerçevede mükemmel ısı yalıtımı için ısı yalıtım bariyeri ile termal olarak bölümlenmiş alüminyum profiller kullanılmalıdır. Isının yayılma yolları gözetilerek alüminyum çerçevelerde ısı yalıtımını iyileştirme adına yapılabilecek değişiklikler aynı zamanda mükemmel ısı yalıtımı sağlayan alüminyum pencerelerin ayırt edici farklılıklarının neler olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır.

Camın ısı iletim katsayısı

Camın ısı iletim katsayısı ise yeni nesil yalıtım camı ör. low-e yalıtım camı kullanarak iyileştirilir.

Yalıtım camı çıtasının psi değeri

Yalıtım camı ara boşluk çıtasını sıcak kenar cam çıtası seçerek ise psi değerini düşürebiliriz.

Solar kontrol

solar kontrol elemanları ve solar kontrol camı ile güneş kontrolü sağlanmalıdır.

pencere