Panel Cephe

Başta belirtmek isterim ki Türkçe’ye panel cephe sistemleri olarak çevrilen sistemler için ingilizcede kullanılan teknik jargon “element facade” veya “unitized curtain wall” şeklindedir. Türkiye’de de  bu tip yerli sistemler tasarlanmaya ve büyük projelerde kullanılmaya başladılar. Bu sistemlerin yurtdışı firmalar tarafından fark edilir olmalarını kolaylaştırmak açısından “panel cephe tercümesini “panel facade” yerine “element facade” yada “unitized curtain wall” şeklinde yapmak daha uygun olacaktır.

Panel Cephe nedir?

Alüminyum giydirme cephe sistemleri ile oluşturulan bina kabuğunun modüler bir teknik ile teşkil edilmesidir. Bu modülleri oluşturan bütün bileşenler, kontrollü fabrika ortamında (off-site) bitmiş ürün haline getirilir ve şantiyede (on-site) montajı yapılır.

Bu sistem, alüminyum cephe sistemleri tasarımında çok da yeni olmayan ancak yaygın olarak kullanılan çubuk sistemlerin yerine özellikle yüksek binalarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu sistemlerde yatay ve düşey profillerden oluşan ızgaralar önceden binaye ankre edilmez. Onun yerine genellikle bir kat aralığı ve yatayda bir kaç yatay bölmeyi geçebilecek mesafede tek bir panel yatay ve düşey profilleri de içerecek şekilde cam, kompozit profil de üstünde olmak üzere fabrika ortamında oluşturulur ve binaya hazır olarak monte edilir.

Avantajları nelerdir?

Montaj fabrika ortamında yapıldığı için işçilik ve kalite kontrol açısından büyük kolaylık sağlar.
Kırılan camların, hatalı imalatların kolayca düzeltilmesi olanağı sağlar
Yüksek binalarda hız ve montaj kolaylığı sağlar

Panel cephe sistemi örnekleri

Türkiye’de de bazı firmalar panel cephe sistemleri üretmeye başladılar. Büyük projelerde referansları olan panel cephe sistemlerine güvenilebilir.
Cephe sistemleri seçimi ve uygulanması aşamalarında her zaman bir cephe danışmanı ile birlikte çalışılmasını tavsiye ederiz.