Sıcak Kenar Cam Çıtası (Warm Edge Çıta)

Sıcak kenar cam çıtası, 2, 3 veya 4 camlı yalıtım camı ünitesinde (YCÜ),

  • cam panellerin arasındaki mesafeyi belirlemek
  • yalıtım camı panellerinin kenarlarında çerçeveyi oluşturmak
  • ısıl genleşme ve basınç farklarından kaynaklanacak gerilme etkilerini azaltmak
  • cam boşluklarındaki varsa soy gazın kaçmasını engellemek,

gibi tüm cam ara boşluk çıtası görevlerini yerine getirirken bunlara ilave olarak cam kenarlarındaki ve dolayısıyla pencerenin toplam ısı yalıtımını arttırır ve kenarlarda buğu oluşumunu engeller.

sıcak kenar cam çıtası Thermix

“Warm Edge” sıcak kenar ara boşluk çıtası ile Uw azalır

Pencerelerde ısı kayıpları Uw: ısı iletim katsayısı hesabı ile bulunur. Bu formülde yalıtım camı kenar çıtasının doğrusal ısı iletiminin (Ψg ), pencerenin Uw değerini etkilediği görülmektedir. İsterseniz bilgilerinizi ilgili sayfada gözden geçirin.

“Warm Edge” yani sıcak kenar terimi, yalıtım camı ünitelerinde, düşük termal iletkenliğe sahip malzeme kullanılan ara boşluk çıtalarını tanımlamada kullanılır. Burada sözgelimi paslanmaz çelik ürünler, paslanmaz çelik veya strüktür silikon köpüğünden oluşan yalıtım sağlayan plastiklerin kombinasyonu cam kenarındaki ısı kayıplarını belirgin şekilde azaltır. Böylece oda tarafındaki kenar birleşiminde daha yüksek yüzey sıcaklıkları elde edilir ve cam “Warm Edge” yani sıcak kenar özelliğini sağlamış olur. Bu sayede ısıdan tasarruf edilir, odadaki yaşam konforu artar ve cam kenarlarında su yoğuşması oluşma riskini azalır. Aynı zamanda Warm Edge cam çıtaları pencere kenarında daha az soğukluk hissedilmesini sağlar. Uw değeri ve Ucw değeri (cephelerin ısı geçirgenlik katsayısı) büyük ölçüde azaltılır. Warm Edge kullanılarak bir pencerenin ısı yalıtım özelliği belirgin olarak iyileştirilir. Psi değeri %60 oranında düşürülür ve böylece komple konstrüksiyonun U değeri azaltılır. Cam çıtasının penceredenin toplam yalıtıma etkisi yalıtım camının şekline ve ölçülerine bağlıdır. Metal renginde parlak metalik cam çıtalarının tersine, plastik sıcak kenar – warm edge – cam ara boşluk çıtaları görsel olarak da fark edilir.

Cam kenarlarında oluşabilecek buğulanmanın önüne geçilir

Gerek pencere çerçevelerinde termal iyileştirmeler gerekse yüksek performanslı yalıtımlı camlar kullanılması ile termal açıdan zayıf halka genelde alüminyumdan üretilen konvansiyonel yalıtımlı cam çıtaları olmaya başladılar.  Yalıtımlı pencerelerde sıcak kenar cam ara boşluk çıtası kullanılmadığı durumda cam kenarlarında sıcaklık, havanın nem tutma kabileyetinin altına düşebiliyor ve bu noktalarda buğu (yoğuşma) gözlemlenebiliyor.

pencerelerde buğu oluşumunun sebepleri ve buğu nasıl önlenir

Yüksek performans plastiğinden sıcak kenar – warm edge – ara boşluk çıtası


“Warm Edge” cam çıtaları alüminyuma göre yaklaşık 700 kat daha düşük ısı iletme özelliğine sahip yüksek performans plastiğinden (TECATHERM® PP) imal edilmiştir. Alüminyuma göre 10 kat daha az ısı iletim kabiliyetine sahip paslanmaz çelikten çok ince difüzyon bariyeri, kalıcı gaz sızdırmazlığı sağlar. Cam kenarı birleşiminde sıcak kenar ara boşluk çıtalarının kullanımı, pencerenin Uw değerini alüminyum cam çıtalarına göre 0,1 ila 0,2 W/m².K kadar iyileştirilir.

Son derece sağlam ve buna rağmen çok iyi bükülebilen yeni sıcak kenar “Warm Edge” cam çıtaları, ister geçme isterse bükme çerçeve üretiminde olsun, izolasyon camı imalatında bilindik yöntemlerle uygulanabilmektedir. Özel geliştirilmiş köşe dirsekleri ve uzunlamasına birleştiriciler uygun ve güvenli bağlantılar olmasını sağlar. Bu imalat prosesini hızlandırır ve verimlilik ile ekonomikliği arttırır.

Çıta görünümlü pencereler

Pencerelerin dizaynında olumlu etki yaratacak başka bir ürün; çıtalı pencere çıtaları. Bu çıtalarla pencereler gerçek çıtalı pencere gibi görünür. Isı tekniği açısından optimize edilmiş boşluklu profiller buğu yapmaz ve ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır ve ara boşluk çıtalarıyla yapılan dupleks çözümlere nazaran daha kolay uygulanır.

Sonuç:

Sıcak kenar cam çıtası kullanımı ile cam kenarlarındaki ısı köprüsü etkisi engellenmiş olur, Uw ve Ucw değerleri %10’a kadar iyileştirilebilir, kenarlarda buğu oluşumu önlenebilir.

Planlamacılar, mimarlar ve müteahhitler binalarında uzun vadeli kalite ve enerji verimliliği sağlamış olur. Termal parametreler, yüksek işlevsellik ve estetik kriterler doğru cam çıtasının seçiminde kritik faktörlerdir. Tecrübeli üreticiler yalıtım camı ünitelerinin termal olarak bölümlenmesini ve aynı zamanda su buharı yoğuşması riskinin asgari seviyeye indirilmesini sağlayan pek çok ebatta ve renkte yüksek yalıtımlı plastiklerinden Warm Edge ara boşluk çıtaları (sıcak kenar cam çıtaları) sunmaktadır. Bu türde bir pencere izolasyonunun planlamalarınıza erken bir aşamada dahil edilmesi tavsiye edilir.

cam ara boşluk çıtanız mutlaka sıcak kenar cam çıtası olsun