Pencerelerde enerji verimliliği

Pencerelerde enerji verimliliği, binalarda enerji verimliliği konusu içinde önemli bir yere sahiptir.

Ülkemizde toplam enerji tüketimini 100 birim alırsak, 40’ı binalarda, bunun 32’si ısıtma ve soğutmada, 10’u ise pencerelerdeki ısı kayıplarında harcanmaktadır. Başka bir deyişle binalarda harcanan enerjinin %25’i pencerelerdeki ısı kayıplarından kaynaklanmaktadır. Bu da pencerelerde enerji verimliliği konusunun önemini gösterir.

Türkiye’de binalarda tüketilen enerjinin maliyeti yaklaşık 10 milyar dır.  Dolayısıyla pencerelerde 4 milyar $ ısı kaybı olduğunu düşünecek olursak, bu kayıpları yarı yarıya indirmek 2 milyar $ kazanç sağlayacaktır.

Dünyada harcanan enerjinin %20-35’i binalarda, %6-10’u ise pencerelerde gerçekleşmektedir. Bu da bir adım önde olduklarının işaretidir.

Ülkemizde 20.000.000 konut var ve Türkiye’deki pencere pazarının %60’ı renevasyon pazarıdır.

Enerji verimli pencereler nasıl seçilmelidir?

Eğer pencereleriniz çok eski ve enerji verimi açısından yetersiz iseler iyileştirme yapmaya çalışmak yerine yeni pencere almak daha mantıklı olacaktır. Böyle durumlarda doğru seçim ve doğru uygulama ile, yeni enerji verimli pencereler, ısıtma, soğutma ve bazen de aydınlatma masraflarını en aza indirecek ve kendi masrafını çıkaracaklardır. Enerji verimli pencereler için pencere enerji dengesi gözetilmelidir. Buna göre;

Bu seçimde pencere enerji dengesi gözetilerek oluşturulan pencere enerji sınıfı derecelendirme belgeleri yardımcı olabilir. Bu yüzden yaygınlaştırılmaları çok önemlidir.

Pencereler evlerimize ışık, ısı, havalandırma sağlarlarken, enerji verimliliğine de olumsuz etkide bulunabilirler. Enerji verimli pencereler kullanarak enerji masraflarını düşürmek mümkündür. Ancak bütçe açısından pencereyi yenilemek yerine bazı iyileştirmeler yapmak da söz konusu olabilir.

Mevcut pencerelerde enerji verimliliği nasıl arttırılabilir?

Mevcut pencerelerde ısı iletim katsayısını düşürmek pek mümkün olmasa da yapılacak iyileştirmelerle hava geçirimsizlik değeri düşürülebilir ve pencerelerden soğuk gelmesi engellenebilir.

Mevcut pencerelere gölgeleme elemanları ilave ederek solar kontrol sağlanabilir.

Enerji verimli pencereleri yaygınlaştırmak için

Pencere, kapı ve cephelerin optimal ısı yalıtımı ve güneş kontrolü, enerji verimli binaların yanında sağlıklı, çevre dostu ve kaynakları koruyan binalar demektir.

Pencerelerin enerji verimlilik performansı binaların enerji derecelendirilmesinde önemli bir yer almaktadır. Türkiye’de 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunun Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden sonra pencerelerin enerji verimliliği zorunlu hale gelmiştir.