Poliamit & PVC ısı bariyeri farkı

Yalıtımlı alüminyum profillerin termal bölümlenmesinde yalıtım bariyeri olarak PVC yerine Poliamit PA 66 GF 25 (%25 cam elyaf takviyeli) kullanmanın önemli avantajları vardır.

Doğrusal termal genleşme: (linear uzama katsayısı)

Poliamit TECATHERM 66 GF 25 ürünü için termal uzama katsayısı: 20 ile 25 *10^-6 1/K arasındadır. Alüminyumun linear uzama katsayısına uyum için ayarlanmıştır. Kısaca poliamit ve alüminyumun doğrusal uzama katsayısı aynıdır.
PVC için ise linear uzama katsayısı 80 *10^-6 1/K civarındadır. Dolayısı ile alüminyumun uzama katsayısından çok büyüktür. Bu demek olur ki uzama katsayıları arasındaki farktan dolayı PVC profiller büyük iç gerilmelere maruz kalırlar. Bu da tüm profil boyunca ve özellikle de köşelerde zaman içinde problemler oluşmasına sebep olur. Pencerelerde gerçekleştirilen ürün testleri teorik detaylar ve yeni doğramalar üzerinde yapıldığında bahsedilen problemler gözden kaçmaktadır.

Yük altında sapma sıcaklığı

Alüminyum profil imalatçısı firmalar için poliamit bariyerlerin en önemli faydası poliamit profillerin boyama sırasında fırınlanabilmesidir.  Isı yalıtım bariyeri ile alüminyum profiller birleştirildikten sonra da profiller boyanabildikleri için fabrikalar profillerini satış depolarında ham olarak stoklayabilir gerektiğinde sonradan istendiği renge boyanmasını isteyebilir. Poliamit ısı bariyerleri için yük altında (1,8 MPa) deformasyon sıcaklığı 230°C olduğu için elektrostatik toz boyama yüzey işlemi sırasında fırına girebilirler. PVC bariyerlerde bu değer max 80°C’dir. Sıcak havalarda doğrudan güneş ışığına maruz kalan alüminyumun yüzeyindeki sıcaklığın bu seviyelere kolayca gelebildiğini düşünürsek bitmiş doğramalarda PVC ısı bariyeri kullanılmış olmasının yaratacağı sorunları tahmin edebiliriz.

PVC bariyerlerde bunun mümkün olmaması alüminyum profilleri boyama sonrasında yalıtım profilleri ile birleştirme gerekliliğini doğurur. Bu da başka problemlere (alüminyum profillerdeki ısı yalıtım bariyeri yuvalarında boyutsal farklar) ve verim kayıplarına sebep olur. İç ve dış mekanlar arasındaki ısı farkının çok olduğu aylarda rüzgar yüklerinin de etkisiyle profillerde bozulmalara ve dolayısıyla da pencerelerin gerek ısıl yalıtım gerekse su sızdırmazlık ve hava geçirimsizlik değerlerine olumsuz etkisi olur. PVC’nin devamlı ısıya dayanım sıcaklığını PVC firmaları 70°C – 80°C olarak  deklare etmiştir.

Yangın anındaki hareket tarzı

Yangın halinde PVC profiller yanar ve salt asit gaz salınımı olur. Bu gaz zehirlidir. Poliamitin ise yangın sınıflandırma değeri E’dir.