Türkiye Enerji Performans Yönetmeliği ve Isı Yalıtım Mevzuatı

Türkiye’de enerji performans yönetmeliği ve ısı yalıtım mevzuatı ve tarihçesine göz atalım. Normlar hiyerarşisi bir piramide benzer; üstte kanun, altında kanun hükmünde kararname, altında tüzük ve onun da altında yönetmelikler bulunur. Bir ülkede yürürlükte olan normların bütününe ise mevzuat denir.

Türkiye’de ısı yalıtım mevzuatı tarihçesi

08.05.2000 tarihinde ilk kez “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” yürürlüğe girmiş, ardından 10.09.2008’de revize olmuştu.

02.05.2007 tarihinde 5627 Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe girerken bu kapsamda daha iyi bir yalıtım performansı ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 05.12.2008’de Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği yayınlanmış ve bu yönetmeliğin yayınlanmasıyla “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” de yürürlükten kaldırılmış oldu.

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, 2010’da ve sonra da 2011’de revize olmuştur. Son hali:
20.04.2011 – Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği son hali

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, yapı malzemelerinin yalıtım değerleri ve hesap yöntemleri için TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standardını referans vermektedir.

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, ilk olarak 1989’da çıkmış ve 1999, 2002, 2008, 2009 yıllarında çok defalar tadil olmuş, yerini yeni standartlara bırakmıştır. Standardın güncel hali:
18.12.2013 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları TS 825

Pencereler için tavsiye edilen en yüksek U değerleri
(Up, pencerenin ısıl geçirgenlik katsayısı)

İptal edilen 2008 tarihli TS 825’de:
Pencereler için tavsiye edilen en yüksek U değeri 2.4 W/m²K olarak verilmiş ve kaplamalı camlarla 1.8 W/m²K’e kadar düşürülebileceği tavsiye edilmiştir. Özel durum olarak ısı kaybeden düşey dış yüzeylerinin toplam alanının % 60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda pencere sisteminin ısıl geçirgenlik katsayısının (Up) 2.1 W/m²K olacak şekilde tasarımlanması gerekliliği belirtilmiştir.

Güncel 2013 tarihli TS 825’de:
Pencereler için tavsiye edilen en yüksek U değeri 1.8 W/m²K olarak verilmiş ve kaplamalı camlarla 1.4 W/m²K’e kadar düşürülebileceği tavsiye edilmiştir. Özel durum olarak ısı kaybeden düşey dış yüzeylerinin toplam alanının % 60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda pencere sisteminin ısıl geçirgenlik katsayısının (Up) 1.5 W/m²K olacak şekilde tasarımlanması gerekliliği belirtilmiştir.

Bu bilgilerin, standardın tümünde yer alan bilgiler dikkate alınmadan değerlendirilmemesi gerekir. TS 825 standardını edinmek için: TSE – TS 825 2013

Up (ing: Uw), pencerenin ısı iletim katsayısı nasıl hesaplanır?

Strateji Belgesi ve Eylem Planı
25.02.2012 – Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
Ulusal Enerji Verimliliği Stratejisi ile enerji verimliliğine yönelik yatırımların belirlenmesi ve uygulanmasının kurumsal ve finansal açıdan desteklenmesine yönelik politikalar belirlenmiştir.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı tamamlanmak üzeredir.

Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (2014)