Flixo

Flixo Termal Analiz ve Raporlama Programı, yapı fizikçileri ve mimarlar tarafından günümüz mimari problemlerine çözüm sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Flixo mimari detayların henüz tasarım aşamasındayken zayıf noktalarının tespit edilebilmesi ve bu sayede günümüzün en önemli problemlerinden biri olan ısı enerjisinin korunabilmesi için hazırlanmış bir analiz ve raporlama programıdır.

flixo – ısı iletim katsayısı hesaplaması

Flixo ile yapılabilecek hesaplamalar ve analizler

  • Herhangi bir mimari kesit üzerinde yüzeylerde oluşabilecek olası yoğuşmanın önceden tespit edilmesi
  • İç ve dış sıcaklıklara göre kesitin tepkilerinin analiz edilmesi
  • Uf, Utj, Psi gibi değerlerin kolaylıkla hesaplanabilmesi
  • Isıl standartlara uygun detayların oluşturulabilmesi ve gerekli raporların alınabilmesi,
  • İki boyutlu olarak sınırlandırılmış detayların oda ve dış sıcaklıklara göre değişkenlik analizi
  • Vidaların ısı geçirgenliğine olan etkisinin hesaplanması (EN ISO 12631 standardına uygun olarak)
  • Yakalanan herhangi bir noktadaki ısı ve nem değerinin analizi

Flixo malzeme kütüphanesinde farklı standartlara uygun olarak binden fazla malzeme bulundurmaktadır. Dünya genelinde kullanılan hazır spacer seçenekleri (Swiss, TGI, Chromatech, Nirotec vb.) bu veritabanında mevcuttur. Program birden fazla model üzerinde aynı anda çalışabilme kolaylığı sağlamaktadır. Hava boşluklarının termal iletkenliğinin EN ISO 10077-2 standardına göre hesaplamasını otomatik olarak yapar. Entegre CAD özelliğiyle istenilen detayı program içerisinde çizebilir ya da Dxf formatında çizilmiş herhangi bir detayın üzerinde çalışabilirsiniz. Detaylar üzerinde ki kritik noktaların saptanarak sorunları çözülebilme özelliğine sahiptir.

EN ISO 12524, EN ISO 10077-2, EN ISO 673, EN ISO 6946, EN ISO 4108-4 standartlarına uygun olarak çalışabilme özelliği bulunmaktadır.

flixo programından ekran görüntüsü