Isı Yalıtımlı Alüminyum Profil

Bir metal olan alüminyum profil, ısıyı kolay ileten bir malzemedir. Bu sebeple, alüminyum profillerin iç mekanı dış mekandan ayırdıkları uygulamalarda, ör. pencere, kapı, cephe sistemlerinde alüminyum profil asla yalıtımsız olarak kullanılmamalıdır. Peki alüminyum profil nasıl yalıtımlı hale getirilir?

Alüminyum profil, ısı yalıtım bariyeri denilen özel plastik çubuklar vasıtası ile termal olarak bölümlenir.  Bu plastik çubuklar, iç ve dış ortam ile temas halinde olan 2 farklı alüminyum profilin birbirleri ile temasını keser. Isı yalıtım bariyeri ile termal olarak bölümlenmiş alüminyum profile ısı yalıtımlı alüminyum profil denir.

Aynı yalıtım camı ünitelerinde 2 yada 3 camın birbirleri ile belli bir mesafede, birbirlerine değmeyecek şekilde, cam ara boşluk çıtası dediğimiz çıtalarla kenarlardan ayrıldıkları gibi alüminyum profiller de birbirlerine değmeyecek şekilde plastik, ısı yalıtım bariyeri dediğimiz özel profiller ile birbirlerinden ayrılır.

ısı yalıtımlı alüminyum profil

2 ısı yalıtımlı alüminyum profil (solda kasa, sağda kanat profili)


Isı yalıtımlı alüminyum profillerde kullanılan ısı yalıtım bariyerlerini Türkiye’de ADLER üretmektedir.

adler-his.com

ısı yalıtımlı alüminyum pencere kesidi

Yukarıdaki şekilde ısı yalıtımlı alüminyum pencere kesidi görüyorsunuz. Bu kesit, pencerenin 4 kenarını dönen kasa (sabit) ve kanat (camı taşıyan ve çevreleyen profil) olmak üzere 2 ısı yalıtımlı alüminyum profili gösteriyor. Yukarısı dış mekan, aşağısı iç mekan ve görüldüğü üzere dış ortam ile ısı alışverişinde bulunan alüminyum parçalar asla iç ortam ile ısı alışverişinde bulunan alüminyum parçalara temas etmiyorlar. Bunu sağlayan ise alüminyum profillere monte edilmiş olan siyah olarak gösterilen, 1, 2 ve 3 ile numaralandırılan 3 farklı sert plastik profildir. Bu profillere ısı yalıtım bariyeri denir.

YALITIMSIZ PENCERE

yalıtımsız alüminyum pencere

Termal olarak bölümlenmemiş alüminyum pencere çerçevesinin ısı geçirgenlik katsayısı Uf = 6.8 W/m²K

YALITIMLI PENCERE

yalıtımlı alüminyum pencere

42mm yüksekliğinde ısı yalıtım profili ile termal olarak bölümlenmiş kasa ve kanat profilleri ile oluşturulmuş alüminyum pencere detayı  Uf = 1.3 W/m²K

Yani alüminyum çerçevenin enerji verimliliği bu sayede yüzde 80’den fazla bir oranda iyileştirilir.

ısı yalıtım bariyeri fark yaratır

Bir materyalin ısıl iletkenliği λ: lambda (termal iletkenlik) değeri ile ifade edilir. DIN EN ISO 10077-2 normuna göre alüminyumun ısı iletkenlik katsayısı λ = 160 W/mK olarak verilir. Oysa ısı yalıtım bariyeri olarak kullanılan poliamit profillerde bu değer 0.3 W/m.K ‘dir. Plastiğin metalden daha iyi ısı yalıtımı sağladığını bilmek için çok fazla teknik ispata ihtiyacımız olmasa gerek hepimizin malumu. Ancak asıl fark detaylarda ortaya çıkıyor. Isı yalıtım bariyerinin yüksekliği ve geometrisi, pencerenin toplam ısı yalıtımını 5 kata kadar iyileştirebiliyor. Ayrıca sahi, biz neden pvc pencere yerine alüminyum pencere kullanıyorduk? Alüminyumun sağlamlığından istifade etmek, daha dar çerçevelerle daha geniş açıklıkları geçmek, daha geniş şeffaf alanlar yaratmak istiyorduk. Çok daha fazlası neden alüminyum pencere? sayfasında var, bakmanızı tavsiye ederim. Tek kötü yanı ise ısı yalıtımının iyi olmayışıydı. Onu da bu plastik profillerle çözüyoruz ancak bu plastik profilleri gevrek, kırılgan, ısıya dayanıksız plastiklerle birleştirmek başladığımız noktadan bizi alır başka bir yere götürür. Bu sebeple seçilecek ısı yalıtım bariyeri profillerinin materyal olarak alüminyum ile termal ve mekanik açıdan uyumlu olması gerekir.

%25 cam lifi ile güçlendirilmiş poliamit 66 ısı yalıtım bariyeri kullanımı

%25 cam lifi ile güçlendirilmiş poliamit 66 malzemeden imal edilen ısı yalıtım bariyerleri alüminyum ile uyumlu çalışır. Türkiye piyasasında halen PVC ısı yalıtım bariyerleri sıklıkla kullanılabilmektedir. Poliamit ısı yalıtım bariyerleri termal ve mekanik açıdan çok daha güçlü olduklarından ısı yalıtımlı alüminyum profil teşkilinde kullanılmaları son derece önem arz eder. Detaylı bilgi için: poliamit & pvc ısı yalıtım bariyeri farkları

alüminyum pencerelerin ısı yalıtım değerleri

Alüminyum pencere çerçevelerinin ısı yalıtımlarının iyileştirilmesi sayfasında farklı ısı yalıtımlı alüminyum profillerin neden farklı ısı yalıtım değerleri sundukları izah edilmektedir. Bu sayfayı incelemenizi öneririm. Alüminyum pencerelerin ısı yalıtım değerleri, pencere ısı iletim katsayısı (Uw) ile ifade edilir.

Isı yalıtım bariyeri geometrisi fark yaratır

Alüminyum pencereler ile istendiğinde pasif ev standartlarına ulaşılabilmektedir. Bunun için ısı, kullanılan ısı yalıtım bariyerlerinin özenle seçilmesi gerekir. Isı yalıtım bariyeri yüksekliğini artırmak, odacıklı, bayraklı, Low-E folyo ile kaplanmış ısı yalıtım bariyeri kullanmak gibi geliştimeler ile ısı yalıtım artırılır.

Detaylı bilgi için: Alüminyum pencere çerçevelerinde ısı yalıtımını iyileştirme

Yüksek mukavemetli yalıtım plastiği seçilmelidir

Isı yalıtım bariyeri olarak ülkemizde PVC malzeme kullanımı halen yaygındır. Alüminyum profile monte edilecek olan yalıtım plastiklerinin yüksek mukavemet göstermesi ve bunun yanında yüksek termal stabilitede olması beklenir. Bunun için en uygunu %25 cam lifi ile takviye edilmiş poliamit ısı yalıtım bariyeri kullanımıdır. Poliamit ile PVC ısı yalıtım bariyeri farkı

Sonuç:

Binaların sürdürülebilirliği ve enerji verimliliği ilgili beklentiler artıyor. Bunun pencere, cephe ve kapı üreticileri üzerinde de etkisi oluyor. Daha az soğutma ve ısıtma enerjisinin “pencereden kaçmasını” sağlamak için termal olarak optimize edilmiş daha iyi ürünlere ihtiyaçları var. Pencere, kapı ve cephelerde ısı köprülerini tutarlı şekilde asgariye indirmek şart. Bu sayede ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimi ve bununla bağlantılı CO2 salınımı büyük oranda düşürülebilecektir. Su yoğuşması tehlikeleri ve oturanların sağlığı için riskler doğru termal bölümleme sayesinde asgariye seviyeye indirilebilmektedir. Yatırımcılara ve proje geliştiricilerine pencerelerin optimal yalıtıma sahip olmasına dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir. Nihayetinde mekanlarda iç ortamın kalitesindeki artış ücretlendirmelerinizde de artış sağlar.