Cephe Danışmanlığı

Bina kabuğu  binayı her tür dış etkenden korur ve nefes alır. Giydirme cephe, pencere, kapı, ışıklık ayrı ayrı ve bütünsel olarak titizlikle karar verilmesi gereken konulardır ve farklı disiplinlerde bilgi birikimini gerektirir. Cephe danışmanlık firmaları ve cephe danışmanları size yapı kabuğu ile ilgili istediğiniz tüm aşamalarda yardımcı olabilirler.

Cephe danışmanlık firmaları genel olarak:

 • cephe ihtiyacınızın belirlenmesinde
 • ihtiyacınıza uygun şartnamenin hazırlanmasında
 • teklif aşamasında
 • üretim ve montaj aşamalarında

yardımcı olabileceklerdir.

cephe danışmanlık

Cephe danışmanlık firmaları müteahhit ile yüklenici arasında köprü görevi görür. Cephe giydirme işi karmaşık ve birçok alt disiplini içinde barındıran teknik bir konu olduğu için cephe danışmanlığı konusunda tek bir kişiye değil farklı disiplinlerden uzmanların olduğu ekipleri tercih etmenizi ve bu ekiplerin de dışarıdaki kurum, üniversite, enstitü ve üst birliklerle temas halinde olduğunu gerektiğinde uluslararası boyutta da bu özelliğini sürdürdüğünü bilmeniz faydanıza olacaktır.

Cephe danışmanlık firmaları hangi hizmetleri verirler?

Cephe danışmanlık firmaları, tasarım ve performan beklentilerinizin oluşturulmasından iş kabulüne kadar tüm aşamalarda yada anlaşılan birkaç aşamada destek verebilir. Süreç ve o süreçte cephe danışmanlık firmalarının verdiği hizmeti sıralayacak olursak:

1- Tasarım geliştirme – ön proje – etüd çalışması – prensip proje – konsept proje

 • İş programı hazırlanmasında idareye yardımcı olunması
 • Yapı kabuğu ile ilgili kısıtlamaların ve bütçenin analiz edilmesi
 • Yapı kabuğundan tasarım beklentilerinin belirlenmesi: Tema – renk – görünüm
 • Yapı kabuğundan mekanik, rüzgar yüküne dayanım – statik, hava geçirimsizlik, su sızdırmazlık, ses – akustik, yangın, yıldırım, duman, ısı yalıtımı, solar – gün ışığı performans beklentilerinin belirlenmesi – standart ve normlar uyarınca taleplerin değerlendirilmesi –  EN 13830
 • Yapı fiziği gerekleri doğrultusunda deprem yükü ve rüzgar yükü statik ve strüktürel hesaplarının yapılması – Profil atalet momentlerine göre mulyon ve transom ebat – derinlik tespiti
 • Farklı sistemler arası geçiş detaylarının çözülmesi
 • Cephe konsept projesinin hazırlanması ve onaylanması

2- Ayrıntılı idari ve teknik şartname –  ihale dosyası

 • Cephe işlerine ait iş programının hazırlanması
 • Bilgisayar destekli çizimlerin yapılması
 • Farklı cephe kabuğu bileşenleriyle ilgili ayrıntılı spesifikasyonlar  hazırlanması
 • Örneğin kullanılacak ısı yalıtım bariyerlerinin poliamit olması (bknz. poliamit ısı bariyerleri)
 • Performans kriterlerinin tariflenmesi
  • Kullanılacak cam tipi kalınlık ısı ve ışık geçirgenlik değerlerinin belirlenmesi
  • Cephe ses yalıtım değerlerinin tariflenmesi
  • Cephe sistemindeki yangın güvenlik sınıflarının tariflenmesi
 • Teknik ihtiyaçlar, uygulama standartları, garantiler, bakım ve diğer işlemleri
 • Yapılacak işlere ait birim fiyat tanımlarının verilmesi
 • Keşif tablolarının oluşturulması ve her firmanın rahatlkla anlayacağı teknik veriler ile düzenlenmesi

3- Fiyat teklifi değerlendirme – fiyatlandırma

 • Alt yüklenici adaylarının ön yeterliliğinin değerlendirilmesi
 • İhale katılımcılarının verdiği tekliflerin performans, teknik şartnameye ve mimari tasarıma uygunluk açılarından değerlendirilmesi
 • Cephe yüklenici ve alt yüklenici firmaları ile işveren arasındaki görüşmelerde yer almak, tarafların sorularını yanıtlamak

4- Yüklenici ve uygulayıcıların proje detay kontrolleri ve prototip testi – mock-up

 • Yüklenici cephe firması tarafından hazırlanan proje çizimlerinin kontrolü
 • Alt yüklenici ve tedarikçilerin kalite-kontrol programlarının gözden geçirilmesi
 • Shop-drawing çizimlerinin kontrol edilmesi ve gerekli revizyonların yapılması
 • Tüm cephe sistemlerinin ilişkili yapı elemanları ile detay koordinasyonu sağlanması
 • Malzeme numunelerinin, teknik bilgi föylerinin (spesifikasyon verilerinin) kontrol ve değerlendirmelerinin yapılması.
 • Kullanılacak sistemlerin, sertifikaları, test raporları ve yasal yeterlilik belgelerinin değerlendirilmesi
 • YÜKLENİCİ’lerin hazırlayacağı İmalat ve Montaj Yöntemleri (Method Statement) belgelerinin kontrol ve onayı
 • Performans model sunumlarının kontrol edilmesi
 • Cephe saha testleri yüklenicilere yaptırılması, mock-up denetlenmesi ve değerlendirilmesi

5- İmalat, montaj – uygulama kontrolü ve raporlaması – hak ediş kontrolü ve iş kabulü

 • Teknik teçhizat ve organizasyon yeterliliğinin kontrolü ve raporlanması
 • Yüklenicinin yöntem talimatlarına ve onaylanmış detaylara atölyede ve sahada uyumunun kontrolü
 • Montaj teknik uygunluğun ve ölçü toleransının kontrolü
 • Özel çözüm gerektiren konularda çözüm önerileri getirilmesi
 • Şantiye şefine rehberlik etmek, şefin sorularını yanıtlamak
 • Cephe yüklenici firmaların hak edişlerinin değerlendirilmesi ve onaylanması – Geçici Kabul Heyeti’nde bulunarak kabul prosedürü kontrolü ve iş kabulü

Cephe danışmanlık firmaları:

FMT Cephe Danışmanlık: cephedanisman.com