Binaya entegre fotovoltaik sistemler

Kaynakları koruyan, enerji verimli bir çözüm olarak binaya entegre fotovoltaik solar sistemler konusuna gireceğiz. (ingilizce: BIPV: Building Integrated Photovoltaics). Kavram olarak binaya uygulanan fotovoltaikler ile bir ayrım söz konusu; binaya uygulanan fotovoltaikler (ingilizce BAPV: Building Applied Photovoltaics) binaya entegre fotovoltaiklerden farklı olarak sonradan bu özelliğin kazandırıldığı binalar olarak niteleniyor. Bina kabuğundan solar elektrik elde edilmesi yeni bir konu. Bu konuda henüz çok kısıtlı kaynak bulunuyor. Uluslararası sistem firmalarının konuya ilişkin çözümleri var ve istendiğinde bu sistemlere burada yer verebilirim. Gün ışığının geçişine izin veren aynı zamanda verimli fotovoltaikler bu konudaki gelişmenin önünü açacaktır.