EN 14024 standardı

Isı yalıtım özellikli metal profilleri

Mekanik özellikler – Gerekler değerlendirme amaçlı tahkik ve deneyler

Bu standard; CEN tarafından onaylanan ve Ekim 2006 tarihinde TS EN 14024:2006 numaralı Türk standardı olarak kabul edilen EN 14024:2004 standardı esas alınarak, Türk Standardları Enstitüsü İnşaat İhtisas Kurulu ‘na bağlı TK11:İzolasyon, Kaplama ve Yardımcı Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi marifetiyle Türkçeye tercüme edilmiş, TSE Teknik Kurulu’nun 02.03.2010 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

TS EN 14024 Standardının Kapsamı

Bu standard, ısı bariyerli metal profillerin mekanik dayanımını değerlendirme gereklerini kapsar. Bu standard, ısı bariyerli profilin mekanik özelliklerinin karakteristik değerlerini tayin etmeye ve kullanılan ısı bariyer malzemesinin uygunluğunu değerlendirmeye yönelik olan deneyleri de kapsar.

Bu standard, esas olarak, pencereler, kapılar, pencere duvarları ve giydirme cepheler için tasarlanan ısı bariyerli profillere uygulanır. Bu standard, sadece metal pimler veya vidalarla bağlanarak oluşturulan metal profillerin oluşturduğu ısı bariyerlerine uygulanmaz.

Isı bariyerli profiller çok farklı uygulama alanlarında kullanılır ve tasarlanan kullanım yerine bağlı olarak bu profillerin mekanik performansı farklı değerlendirmeler gerektirir. Bu standardda, bu değerlendirme iki uygulama alanı için dikkate alınmıştır. Uygulama alanlarından birisi pencereler, kapılar ve ilgili bileşenleri olup, diğeri ise cephelerde kullanılan profillerdir.

EN 14024 uyarınca enine çekme dayanımı ve kayma dayanımı testleri için Alman test cihazları temini için bana ulaşabilirsiniz.

Oğuz Han Erol

Isı yalıtım bariyerli metal profillerin mekanik performanslarının EN 14024’e göre tayini

  • Enine çekme dayanımı (EN 14024, Chapter 5.3)
  • Kayma dayanımı (EN 14024, Chapter 5.4)
  • Elastisite sabiti (EN 14024, Chapter 5.4)
  • Eskitme yöntemi 1’e göre şekil değiştirme (EN 14024, Chapter 5.5.2)
  • Karakteristik değerler (EN 14024, Chapter 5.6)
Sembol Meaning Anlamı
Q transverse tensile strength enine çekme dayanımı
T shear strength kayma dayanımı
c elasticity constant elastisite sabiti