Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda enerji verimliliği, bir binanın konfor seviyesini koruyarak, yaşam standardını düşürmeden birim fayda için enerji tüketimi miktarını azaltmak anlamına gelir. Burada konfor; ısı, görsel, akustik, iç mekân hava kalitesi vs. olarak sayılabilir.

binalarda enerji verimliliği

Milyarlarca yılda oluşmuş fosil yakıt rezervleri 20. yüzyılın başından itibaren hızla tüketilmeye başlanmıştır. Rezervlerin sonsuz olmamasının yanında çevre kirliliği ve karbon ayak izi açısından düşünüldüğünde bunun sürdürülebilir olması imkansızdır. Bu sorunun iki çözümü vardır. Birincisi fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, diğeri ise rezervleri verimli kullanmaktır.

Avrupa için konuşursak, binalar CO2 emisyonunun %36’sından sorumludur. Ayrıca her 100 birim enerji tüketiminin 40 biriminin binalardan kaynaklandığı hesap edilmektedir. Bunun da yaklaşık 32’si ısıtma, soğutma, sıcak su gibi ihtiyaçlara harcanmaktadır. Dolayısıyla buradaki tasarruf olanaklarını değerlendirmek oldukça önemlidir.

Her 100 birim enerji tüketiminin 10’u pencerelerden meydana gelmektedir.

Okuyunuz: pencerelerde enerji verimliliği

Binalarda enerji verimliliği ile ilgili Türkiye’deki çalışmalar:

En güncel bilgiler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi web sitesi incelenebilir: beva.csb.gov.tr

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın sitesi

Binalarda enerji verimliliği ile ilgili Avrupa’daki çalışmalar:

Almanya’nın 70’lerdeki petrol krizinden gelen bir enerji verimliliği geleneği vardır. Almanya’da yeni binalarda ve renovasyon projelerinde, binalarda enerji kullanımı ile ilgili asgari gereklilikleri belirleyen Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV), 2002’den beri yürürlüktedir. Zorunlu olup sonuçları performans esaslıdır.

EnEV Enerji Tasarrufu Yönetmeliği
(Almanca: EnergieEinsparVerordnung, İngilizce: Energy Saving Ordinance)

Avrupa’da binalarda enerji tüketimini düşürmeye yönelik 2 ana mevzuat:

1).
Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2010)
(ingilizce: Energy Performance of Buildings Directive)

2).
Enerji Verimliliği Direktifi (2012)
(ingilizce: Energy Efficiency Directive)

Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2010)
Avrupa Birliği Komisyonu, mevcut kanunları düzenlemek ve akıllı teknolojilerin kullanımını teşvik etmek üzere 30 Kasım 2016’da Binarda Enerji Performansı Direktifi’nde bir değişiklik önerdi. Ayrıca Avrupa’da ülkelere göre bina stoğunu takip etmeye ve gelişmeleri değerlendirmeye yarayacak olan site yayına alındı: Avrupa Birliği Bina Veritabanı

Binalarda Enerji Performansı Direktifi’ne göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar bütün yeni binaların yaklaşık sıfır enerji bina olması gerekiyor. Kamu binaları için bu tarih 31 Aralık 2018

Bağlantılar

Binalarda enerji verimliliği ile ilgili Avrupa Birliği Komisyonu sayfasından bilgi alınabilir:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

Enerji verimli binalar web portalı:
The European portal for energy efficiency in buildings

Avrupa Bina Performans Enstitüsü
The Buildings Performance Institute Europe (BPIE)