Geleceğin pencereleri nasıl olmalı konusu bugün tüm dünyada tartışılan konular arasında. Çevreci kaygıların, yeşile duyarlılığın her geçen gün arttığı dünyada pencerelerden de istenen en önemli özelliklerin başında çevreye duyarlılık geliyor.

Çevreci yapı malzemelerinin kullanılmasına ivme kazandırmak için ülkeler her geçen gün yeni regülasyonlar geliştiriyorlar. Enerji verimliliği ve çevre koruma konusu herkesin sorumluluğunda. Bugün binalardaki enerji tüketiminin %43’ü ABD’de ve %40’ı Çin’de gerçekleşmektedir. Binalardaki enerji tüketiminin ise %45 ile %50 si arasında bir oranı da kapı ve pencerelerden kaynaklanan enerji tüketimidir. Kapı ve pencerelerden kaynaklanan enerji tüketimi, dünyadaki toplam enerji tüketiminin yaklaşık %15’i olarak gerçekleşmektedir. Buradan da görüldüğü üzere binalardaki enerji tüketimini en aza indirmekte kapı ve pencerelerdeki enerji tüketimini düşürmek önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple ısı yalıtımlı alüminyum pencerelere olan talep her geçen gün artmaktadır. Özellikle %100 geri dönüşümlü polyamidden imal edilen ısı yalıtım bariyerleri ile oluşturulan ısı yalıtımlı alüminyum profillerin kullanımı ile yeni alüminyum pencere sistemleri çevreye duyarlılık konusunda ihtiyaçları karşılamada geleceğin malzemesi olacaktır.