Bilindiği üzere kullanılmayan eşyaların tekrar kazanılmasına geri dönüşüm (recycling) deniyor. İleri dönüşüm (upcycling) ise geri dönüşümü zor olan maddeleri malzemenin kalitesini ve bileşimini bozmadan yeni ürünlere dönüştürme işlemidir. Yani ileri dönüşümde, geri dönüşümde olduğu gibi materyal yeni bir kimyasal işlemden geçirilmez. Dolayısıyla materyalin kalite özellikleri de korunmuş olur.

İleri dönüşüm, sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesiyle hayatımıza giren yeni bir kavramdır ancak eski lastiklerin vapur iskelelerinde kullanılması gibi eskilerden aşina olduğumuz yöntem de aslında bir ileri dönüşümdür.