İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM) tarafından ve ASAŞ, SCHÜCO, DEKORAL, RHEINZINK, TRAKYA CAM ve FİBROBETON katkılarıyla düzenlenen “Cephe Sistemleri: Performans, Standart ve Şartname” isimli sertifika programının beşincisi 2015’de 05 Ekim ve 25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecektir.

Mimarlık veya inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun yada son sınıf öğrencisi olanlar ile cephe sektöründe en az 3 yıldır çalışan diğer mühendislik bölüm mezunları kursa katılabilecekler.

İTÜSEM Cephe Sistemleri: Performans, Standart ve Şartname Uzmanlık Sertifika Programı Koordinatörü, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nil Türkeri inşaat sektörünün en önemli bileşenlerinden birinin Cephe Sistemleri olduğunu söylüyor ve ekliyor:
“Günümüzde, cephe sektörünün, inşaat sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde, cephe sisteminin mimari tasarımı mimar tarafından tasarlanıyor; ancak, cephe malzeme, sistem ve yapım teknolojilerinin gelişmesi ve bir cephe sisteminden beklenen işlevlerin artması nedeniyle cephe sistemi yapısal tasarımı ayrı bir uzmanlık alanı olarak gelişiyor. Cephe sisteminin en önemli tasarım ölçütlerinden biri tabii ki sistemden beklenen performans gereksinimleri… Bu nedenle, performans gereksinimleri, bunları tarifleyen ilgili yönetmelik ve standartların, cephe sektörü paydaşları (mimar, mühendis, yüklenici, alt yüklenici-uygulayıcı, malzeme-sistem üreticisi) tarafından gerekli düzeyde bilinmesi gerekiyor. ‘Cephe Sistemleri: Performans, Standart ve Şartname’ isimli uzmanlık sertifika programının amacını, cephe sektöründe çalışan mimar ve inşaat mühendislerine, doğru cephe sistemi tasarlanabilmesi, inşa edilebilmesi ve bu süreçlerin doğru yönetilebilmesi için cephe sistemleri performans gereksinmeleri, ilgili yönetmelik, standart, deney ve şartname konularında bilgi vermek; böylece, sektörde kalitenin gelişmesine katkıda bulunmak olarak özetleyebilirim.”

Programda işlenecek konulardan bazıları:

  • Kaplamalı cephe sistemleri
  • Çubuk ve panel sistem
  • Cam sistemleri
  • Beton panel sistem
  • Cephe sistemlerinin su sızdırmazlık performansı
  • Cephe sistemlerinde ısı kontrolü
  • Cephe sistemlerinde nem kontrolü
  • Cephe sistemlerinin günışığı performansı
  • Cephe sistemlerinde gürültü kontrolü

Program hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

http://www.itusem.itu.edu.tr/egitim/cephe-sistemleri-sertifika-programi