PVC, yaygın deyimi ile ”vinil” , (Poli Vinil Clorür) kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve petrol (veya doğalgaz) ile tuz’dan petrokimya tesislerinde üretilen, formülü -(CH2-CH2) olan bir polimer türüdür.
PVC dünyada en yaygın kullanılan polimerlerdendir.

Hidrojen (hydrogen) ve klorin (chlorine) doğada sık bulunan materyallerdir. Birlikte atmosferdeki hidrojen klorür (hydrogen chloride) oluştururlar. Havadaki nemle temasında hidrojen klorür, hidroklorik asidi (hydrocloric acid) oluşturur