Pencere ve Cephe Terimleri

İngilizce Türkçe
shoot bolt  sürgü kilit
false mullion profile  çift kanat adaptör profili
mullion  düşey kayıt
transom  yatay kayıt
unitized facade panel cephe

İnşaat Terimleri

İngilizce Türkçe
investor yatırımcı
developer geliştirici
contractor yüklenici
operator işletmeci
subcontractor alt yüklenici – taşeron
build-operate-transfer (BOT) yap-işlet-devret (YİD)
public private partnership kamu özel ortaklığı
tender document ihale dosyası
technical specifications teknik şartname
project proje
designer proje müellifi
design tasarım
drawing çizim paftası
drafting çizim tekniği